Followers

മുഖവുര

My photo
ആലപ്പുഴ ജില്ലയില്‍ മാന്നാറില്‍ ജനിച്ചു. എരുമേലിയില്‍ ദീര്‍ഘ കാലം ജീവിച്ചു. ഇപ്പോള്‍ മുവാറ്റു പുഴയില്‍. ദീപിക , കേരള കൌമുദി ,ആയുര്‍ശ്രീ എന്നീ പത്രസ്ഥാപനങ്ങളില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചു . കുറെ വര്‍ഷങ്ങളായി വിദേശ വാസം -

കൂടുതൽ വായിക്കപ്പെട്ടവ

ബ്ലോഗ്‌ ഗാലറി

ചാത്തപ്പന്റെ മഹ്ഷറ


കഴിഞ്ഞ ദിവസം റൂമില്‍ കടന്നു വന്ന ഒരാള്‍ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പ്രയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു വാചകമാണ് " ചാത്തപ്പനെന്തു  മഹ്ഷറ ".തീരെ അറിവില്ലാത്ത ഒരാള്‍ എന്ന അര്‍ത്ഥത്തെ ധ്വനിപ്പിക്കാന്‍ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച വാക്കുകളാണ് അതെങ്കിലും അതിനു ദൂര വ്യാപകമായ വേറെയും മാനങ്ങള്‍ ഉള്ളതായി തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ കുറിക്കാം എന്നുവച്ചത് . ഇതേ അര്‍ത്ഥ ത്തില്‍ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലും ചില പ്രയോഗങ്ങള്‍ കാണുന്നുണ്ട്. "കാട്ടു കോഴിക്കെന്തു ആണ്ടും ചംക്രാന്തിയും".   ഒരു മത വിശ്വാസത്തെ ഒരു തരത്തിലും ബാധിക്കാത്ത ഒരു ജീവി എന്ന നിസ്സാരത ജനിപ്പിക്കലാണ് ഈ പ്രയോഗം . ഇവിടെ മതവും അതിന്റെ സ്വാധീനത്തില്‍ വരാത്ത ജീവിയും ചെറുതാകുന്നില്ല . എന്നാല്‍  കാട്ടു കോഴിയുടെ സ്ഥാനത്ത് ചാത്തപ്പനും , സംക്രാന്തി യ്ക്ക് പകരം  മഹ്ഷറയും വന്നതോടെ  ആശയം വര്‍ഗീകരിക്കപ്പെടുകയും ഒരു മത പ്രതിനിധിയെ തരം താഴ്ത്ത പ്പെടുകയും  ചെയ്തു. വാക്കുകള്‍ ഒരു ഈര്‍ച്ച വാള് പോലെ മുറിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

മഹ്ഷറ എന്നാല്‍ ഇസ്ലാം വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് മരണാനന്തര ജീവിതത്തില്‍ അല്ലാഹുവിന്‍റെ മുമ്പില്‍ ഹാജരാക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥലമാണ്. അതിനു അനുയോജ്യന്‍ ഇസ്ലാം വിശ്വാസികളും .  മറ്റു വിശ്വാസങ്ങള്‍  അല്ലെങ്കില്‍  വിശ്വാസികള്‍ " കാല്‍ ക്കാശിനു വിലയില്ലാത്തവര്‍ " എന്ന   തീവ്രവാദ ചിന്തയുടെ  ലളിതമായ പദ ശൈലിയാണ് അതിഥി പ്രയോഗിച്ചത്.  അയാള്‍ ഒരു സമുദായത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയാണ് . ഒരു സമുദായം മാത്രം ഉല്‍കൃഷ്ടവും മറ്റുള്ളത് മോശം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത്  വെറും ബാലിശവും , വില കെട്ട ചിന്താ ശൈലിയുമാണ് .

എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മതങ്ങൾക്കു സ്ഥാനം മാനവികതയ്ക്ക് പിന്നിലാണ്. ഒരിക്കലും പൂരകങ്ങൾ അല്ലാത്ത ആശയ സമ്മിശ്രണമാണു മതങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ . യുക്തി രാഹിത്യത്തിന്റെ  ഘോഷയാത്രയാണ് മതങ്ങൾ . മീഡിയകൾക്ക്  കനം വച്ചതോടെ ,അതുവരെ ആധുനിക വാർത്താ  മാധ്യമങ്ങളെ ദുഷിച്ചിരുന്ന മത സ്ഥാപനങ്ങൾ , അതിന്റെ പ്രചാരണ ത്തിനായി മാധ്യമങ്ങളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി തുടങ്ങി. ഇതിന്റെ കാർമ്മികത്വം  വൃദ്ധരിൽ നിന്ന് യുവ തലമുറ ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തു.അതോടൊപ്പം അമേരിക്ക എന്ന കീറാ മുട്ടി  മതചിന്തകളുടെ ആസ്ഥാനമായി സ്വയം പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടു. എങ്ങനെയെന്നാൽ  അമേരിക്കയിൽ ആരെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും മതത്തെ ആശ്ലേഷിച്ചു എന്നു പറയുന്നത് വലിയ അഭിമാനം ആയി കുറെ പ്പേരെങ്കിലും കരുതുന്നുണ്ട്. ഇതര രാജ്യക്കാരാൻ മതം സ്വീകരിച്ചു എന്നു പറയുന്നതിലും , അമേരിക്കക്കാരൻ എന്റെ മതത്തിലേക്ക് വന്നു എന്ന് പറയാനാണ് മതവാദികൾക്ക് താല്പ്പര്യം. യൂടൂബിൽ കൂടി പ്രചരിക്കുന്ന പല പ്രശസ്തമായ പ്രസംഗങ്ങളിലും അമേരിക്കയും മത വിശ്വാസവും തമ്മിൽ ഇഴ പിരിക്കുന്നുണ്ട്.

ഹെമിറ്റിക്,സെമിറ്റിക് മതവിഭാഗങ്ങൾ അമേരിക്കയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരേ സമീപനമാണ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. തങ്ങളുടെ മതം മഹത്തരം ആകണമെങ്കിൽ അമേരിക്കയിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ മതം സ്വീകരിക്കണം , അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഗവേഷണം നടത്തണം. അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ജനങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് ആശയ പരമായ പാപ്പരത്വം തന്നെയാണ്. പ്രത്യക്ഷത്തിൽ സായിപ്പിനെ ശത്രുവായി കാണുകയും , എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സായിപ്പ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആശയത്തോട് പ്രതിപത്തി കാണിച്ചാൽ അത് മീഡിയകൾ വഴി പ്രചരിപ്പിക്കയും ചെയ്യുന്നതും ഒരു  വർഗീയത തന്നെയാണ്.